Wpływ immunosupresji na ciężki przebieg COVID-19: Co powinni wiedzieć pacjenci?

Wpływ immunosupresji na ciężki przebieg COVID-19: Co powinni wiedzieć pacjenci?


Wpływ immunosupresji na ciężki przebieg COVID-19: Co powinni wiedzieć pacjenci?

Immunosupresja a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

Immunosupresja, czyli stan osłabionej odporności organizmu, może mieć znaczący wpływ na przebieg choroby COVID-19. Osoby, które stosują immunosupresję, są bardziej narażone na ciężkie powikłania w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też, pacjenci stosujący immunosupresję powinni być szczególnie ostrożni i przestrzegać zaleceń higienicznych oraz środków ochrony osobistej.

Jakie osoby stosują immunosupresję?

Immunosupresja jest stosowana głównie u pacjentów po przeszczepie narządu, w celu zapobieżenia odrzutowi przeszczepionego narządu. Jest także stosowana u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów czy toczeń rumieniowaty układowy. Ponadto, immunosupresję stosuje się w przypadku niektórych chorób nowotworowych oraz po chemioterapii.

Ryzyko zakażenia i zaostrzenia COVID-19

Osoby stosujące immunosupresję mają obniżoną odporność na różnego rodzaju infekcje, w tym również na COVID-19. Mogą łatwiej zarazić się wirusem SARS-CoV-2 i mają większe ryzyko rozwoju ciężkich objawów choroby. Ciężki przebieg COVID-19 u pacjentów stosujących immunosupresję może prowadzić do powikłań, takich jak zapalenie płuc, ostre niewydolność oddechowa czy trudności w leczeniu.

Jak dbać o bezpieczeństwo w okresie pandemii?

Pacjenci stosujący immunosupresję powinni być szczególnie ostrożni i przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w okresie pandemii. Ważne jest przede wszystkim noszenie maseczki ochronnej oraz częste mycie rąk. Należy również unikać dużych skupisk ludzi oraz zachować dystans społeczny. Jeśli pacjent stosuje immunosupresję, powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiednich środków ochrony oraz dostosowania dawki leków immunosupresyjnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Podsumowując, osoby stosujące immunosupresję powinny być szczególnie usilne w przestrzeganiu środków ochrony przed zakażeniem COVID-19. W celu zminimalizowania ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu ustalenia odpowiednich środków ochrony i dostosowania terapii immunosupresyjnej. Dbałość o higienę, unikanie dużych skupisk ludzi i stosowanie maseczek ochronnych są kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów stosujących immunosupresję w czasie pandemii.