Rola zapisu EEG w diagnozowaniu padaczki

Rola zapisu EEG w diagnozowaniu padaczki

Rola zapisu EEG w diagnozowaniu padaczki

Diagnozowanie padaczki jest skomplikowanym procesem, który wymaga wielu różnych testów i badań. Jednym z najważniejszych narzędzi diagnostycznych jest elektroencefalografia (EEG), określana jako badanie mózgu, które może pomóc w wykryciu nieprawidłowości w jego działaniu. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, jaką rolę odgrywa zapis EEG w diagnozowaniu padaczki.

Co to jest padaczka?

Padaczka jest schorzeniem neurologicznym charakteryzującym się powtarzającymi się napadami. Padaczka może mieć różne przyczyny, takie jak choroby genetyczne, uszkodzenia mózgu uciskającego na siebie, choroby naczyń mózgowych, choroby neurodegeneracyjne lub infekcje.

Jak pomaga EEG w diagnozowaniu padaczki?

EEG jest oparte na rejestracji elektrycznej aktywności mózgu poprzez elektrody przyklejone do skóry głowy. Badanie to ma na celu wykrycie nieprawidłowości w aktywności mózgu. Zapis EEG może pokazać obszary aktywności, a także obszary, w których aktywność jest zmniejszona.

U pacjentów z padaczką zazwyczaj w zapisie EEG można zauważyć niestabilną aktywność fal mózgowych. Takie niestabilności mogą być związane z występowaniem napadów padaczki.

Zapis EEG jest wykorzystywany także podczas przeprowadzania testu wywołującego, który polega na wywołaniu napadu padaczkowego przez stymulację elektrodą na czas badania.

EEG a różne rodzaje padaczki

EEG jest przydatne w diagnostyce różnych rodzajów padaczki.

W przypadku padaczki ogniskowej (czyli tej, która ma źródło w konkretnym miejscu w mózgu) zapis EEG pozwala na identyfikację obszaru mózgu, z którego wychodzi impuls, powodujący napad padaczkowy. W przypadku padaczki uogólnionej, EEG odzwierciedla nieprawidłowości w całym mózgu, a zapisy te często pokazują „wybuch” impulsów z obu półkul mózgowych.

Podsumowanie

EEG jest niezwykle istotnym narzędziem diagnostycznym w badaniu pacjentów z padaczką. Jest w stanie wykryć niestabilności aktywności mózgu, które mogą być związane z występowaniem napadów padaczkowych. Zapis EEG może pomóc także w wykryciu źródła napadów. Dzięki EEG możliwe jest również lepsze zrozumienie procesów zachodzących w mózgu związanych z padaczką, co może prowadzić do odkrycia nowych metod leczenia.