Rola stomatologii w procesie leczenia osób zmagających się z chorobą onkologiczną – wywiad z dr hab n med Iwoną Tomaszewską

Rola stomatologii w procesie leczenia osób zmagających się z chorobą onkologiczną – wywiad z dr hab n med Iwoną Tomaszewską

Rola stomatologii w procesie leczenia osób zmagających się z chorobą onkologiczną – wywiad z dr hab n med Iwoną Tomaszewską

Skutki uboczne terapii onkologicznej a jamy ustnej

Stomatologia odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia osób borykających się z chorobą onkologiczną. Terapie onkologiczne, takie jak chemioterapia i radioterapia, mogą mieć poważne skutki uboczne dla jamy ustnej, co prowadzi do wielu problemów stomatologicznych. W celu minimalizacji tych skutków ubocznych oraz zapewnienia jak najlepszej jakości życia pacjentom onkologicznym, stomatolodzy odgrywają istotną rolę w opiece nad nimi.

Wpływ choroby onkologicznej na stan jamy ustnej

Dr hab n med Iwona Tomaszewska podkreśla, że choroba onkologiczna może znacząco wpłynąć na stan jamy ustnej pacjenta. Nie tylko same terapie onkologiczne, ale także sama choroba, osłabiają odporność organizmu pacjenta. W rezultacie, pacjenci cierpią na dolegliwości takie jak nadwrażliwość na gorące i zimne, suchość w jamie ustnej, problemy z żuciem i połykaniem, a także zwiększone ryzyko infekcji jamy ustnej.

Rola stomatologii w zapobieganiu i leczeniu powikłań

Stomatologia odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i leczeniu powikłań stomatologicznych u pacjentów z chorobą onkologiczną. Regularne wizyty u stomatologa przed rozpoczęciem terapii onkologicznej umożliwiają wczesne wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich działań. Stomatolodzy mogą również pomóc w przeciwdziałaniu powikłaniom poprzez zalecenie odpowiedniej pielęgnacji jamy ustnej i stosowanie preparatów nawilżających oraz przeciwdziałających infekcjom.

Ważność opieki stomatologicznej dla pacjentów onkologicznych

Dr hab n med Iwona Tomaszewska podkreśla, że opieka stomatologiczna jest niezwykle istotna dla pacjentów z chorobą onkologiczną. Zapewnienie pacjentowi zdrowej jamy ustnej poprawia jego jakość życia i pomaga w utrzymaniu lepszego stanu zdrowia ogólnego. Stomatolodzy powinni działać w ścisłej współpracy z zespołem lekarzy prowadzących terapię onkologiczną, aby zapewnić jak najlepsze wyniki leczenia i minimalizować skutki uboczne terapii.