Nowa definicja zespołu metabolicznego: jak prawidłowo rozpoznawać

Nowa definicja zespołu metabolicznego: jak prawidłowo rozpoznawać

Nowa definicja zespołu metabolicznego: jak prawidłowo rozpoznawać

Czym jest zespół metaboliczny?

Zespół metaboliczny to zbiór czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych i chorób sercowo-naczyniowych. Do czynników tych należą nadmierna masa ciała, szczególnie w okolicach brzucha, insulinooporność, nadciśnienie tętnicze oraz nieprawidłowe stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Zespół metaboliczny jest jednym z największych wyzwań medycyny współczesnej, ponieważ stanowi główne zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym świecie.

Nowa definicja zespołu metabolicznego

Według European Association for the Study of Obesity (EASO), w 2021 roku zaprezentowano nową definicję zespołu metabolicznego. Dotychczasowa definicja, opracowana przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 2009 roku, opierała się na pięciu kryteriach: otyłość brzuszną, stężenie triglicerydów, stężenie cholesterolu HDL, poziom cukru na czczo oraz ciśnienie tętnicze. Nowa definicja EASO uwzględnia dodatkowo takie czynniki jak wcześniejsze zdarzenia sercowo-naczyniowe, predyspozycje genetyczne do zespołu metabolicznego oraz wskaźnik BMI równy lub większy niż 30.

Jak prawidłowo rozpoznać zespół metaboliczny?

Aby prawidłowo rozpoznać zespół metaboliczny, należy dokonać oceny pacjenta według nowych kryteriów EASO. Należy zbadać obecność nadmiernego odkładania się tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, zmierzyć stężenie trójglicerydów i cholesterolu HDL, sprawdzić poziom cukru we krwi na czczo oraz zmierzyć ciśnienie tętnicze. Dodatkowo, istotne jest przeprowadzenie wywiadu dotyczącego wcześniejszych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz identyfikacja ewentualnych predyspozycji genetycznych do zespołu metabolicznego.

Ważność prawidłowego rozpoznania

Prawidłowe rozpoznanie zespołu metabolicznego jest kluczowe dla dalszego prowadzenia leczenia oraz profilaktyki. Osoby z rozpoznanym zespołem metabolicznym mają znacznie większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, chorób wątroby oraz innych poważnych schorzeń. Wczesne wykrycie i odpowiednie zarządzanie zespołem metabolicznym może znacząco poprawić jakość życia pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko powikłań zdrowotnych.

Wniosek
Nowa definicja zespołu metabolicznego opracowana przez European Association for the Study of Obesity stanowi istotny krok w diagnozowaniu i leczeniu tej poważnej choroby. Prawidłowe rozpoznanie zespołu metabolicznego jest kluczowe dla właściwej interwencji medycznej i zmniejszenia ryzyka powikłań. W przypadku jakiejkolwiek podejrzanej kombinacji czynników ryzyka, warto skonsultować się z lekarzem w celu przeprowadzenia odpowiednich badań i ustalenia dalszego postępowania.