Jakie będą składki zdrowotne w roku 2022? Sprawdź wyliczenia ZUS!

Jakie będą składki zdrowotne w roku 2022? Sprawdź wyliczenia ZUS!

Jakie będą składki zdrowotne w roku 2022? Sprawdź wyliczenia ZUS!

Składki zdrowotne są jednym z kosztów, które każdy pracownik musi uwzględnić w swoim budżecie. Co roku ZUS publikuje wyliczenia dotyczące wysokości tych składek na kolejny rok. Dzięki tym informacjom można dokładnie zaplanować wydatki związane z opłatami zdrowotnymi.

Składki zdrowotne dla pracowników

W roku 2022 składka zdrowotna dla pracowników będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru składek. Podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za pracę, ale nie więcej niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosić będzie 3000 złotych, więc podstawą wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogło być więcej niż 90 000 złotych.

Składki zdrowotne dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców również obowiązują składki zdrowotne. W 2022 roku składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie wynosiła 7,75% podstawy wymiaru składek. Podstawę wymiaru stanowi dochód osiągnięty w danym miesiącu.

Składki zdrowotne dla osób samotnie gospodarujących

Osoby samotnie gospodarujące, czyli osoby prowadzące gospodarstwo domowe bez zatrudniania innych osób, również muszą płacić składki zdrowotne. W 2022 roku składka zdrowotna dla samotnie gospodarujących będzie wynosiła 7,75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że składka ta wyniesie 232,5 złotych.

Podsumowując, składki zdrowotne w roku 2022 będą wynosiły 9% podstawy wymiaru składek dla pracowników, 7,75% podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców oraz samotnie gospodarujących. Biorąc pod uwagę te wyliczenia ZUS, można dokładnie zaplanować swoje wydatki związane z opłatami zdrowotnymi na kolejny rok.

Bądź świadomy swoich zobowiązań zdrowotnych i kontroluj swoje finanse!