Farmacja kliniczna w polskich szpitalach: przykłady rozwiązań z modelu brytyjskiego

Farmacja kliniczna w polskich szpitalach: przykłady rozwiązań z modelu brytyjskiego


Farmacja kliniczna w polskich szpitalach: przykłady rozwiązań z modelu brytyjskiego

Farmacja kliniczna – nowa era w polskich szpitalach

Farmacja kliniczna to dziedzina, która w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie w polskich szpitalach. Czerpiąc inspirację z modelu brytyjskiego, coraz więcej placówek w Polsce wprowadza rozwiązania oparte na farmacji klinicznej, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo farmakoterapii. Poniżej przedstawiamy przykłady takich rozwiązań.

Szkolenie farmaceutów klinicznych

W modelu brytyjskim farmaceuci kliniczni odgrywają kluczową rolę w opiece nad pacjentem. Wprowadzenie tego modelu do polskich szpitali wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego ważnym krokiem jest szkolenie farmaceutów klinicznych. Wiele szpitali organizuje specjalistyczne kursy i programy, które pozwalają farmaceutom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu farmacji klinicznej. Takie szkolenia umożliwiają rozwój farmaceutów oraz wprowadzenie nowych standardów opieki farmaceutycznej.

Farmaceuci kliniczni w zespołach leczniczych

Wsparcie farmaceutyczne w procesie leczenia pacjenta odgrywa kluczową rolę w farmacji klinicznej. Stosowanie modelu brytyjskiego zachęca polskie szpitale do tworzenia zespołów leczniczych, w których farmaceuci kliniczni współpracują z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami. Działając w ramach zespołu, farmaceuci kliniczni mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, monitorować pacjentów oraz prowadzić konsultacje farmaceutyczne. To umożliwia bardziej kompleksową opiekę farmaceutyczną i lepsze dostosowanie farmakoterapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Elektroniczne systemy wspomagające decyzje terapeutyczne

Elektroniczne systemy wspomagające decyzje terapeutyczne (CDSS – Clinical Decision Support Systems) są jednym z kluczowych narzędzi farmacji klinicznej. W modelu brytyjskim takie systemy są szeroko stosowane i znacznie poprawiają bezpieczeństwo farmakoterapii. W polskich szpitalach również zaczyna się rozwijać ich stosowanie. CDSS analizuje dane o pacjencie, takie jak wiek, płeć, choroby współistniejące czy przyjmowane leki, i na tej podstawie sugeruje optymalne dawkowanie, interakcje lekowe czy przykłady leków z grupy terapeutycznej. To znacznie ułatwia i usprawnia pracę farmaceutów, poprawiając tym samym bezpieczeństwo pacjenta.

Rozwój farmacji klinicznej w Polsce

Farmacja kliniczna zgodnie z modelem brytyjskim to nowa era w polskich szpitalach. Wprowadzenie rozwiązań zaczerpniętych z tego modelu przyczynia się do poprawy jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii, a także podnosi rangę farmaceuty jako specjalisty pełniącego kluczową rolę w opiece nad pacjentami. Jednak rozwój farmacji klinicznej w Polsce wymaga dalszych inwestycji, szkoleń i edukacji farmaceutów oraz ścisłej współpracy z zespołami leczniczymi. Tylko w ten sposób będzie można zapewnić pacjentom jak najwyższy standard opieki farmaceutycznej i ochronić ich zdrowie.