Choroba Alzheimera a zmiany w funkcjonowaniu mózgu – najnowsze badania

Choroba Alzheimera a zmiany w funkcjonowaniu mózgu – najnowsze badania

Choroba Alzheimera a zmiany w funkcjonowaniu mózgu – najnowsze badania

1. Co to jest Choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to postępująca, degeneracyjna choroba mózgu, która powoduje stopniowy spadek funkcji poznawczych. Jest najczęstszym typem demencji.

2. Zmiany w mózgu pacjentów z Chorobą Alzheimera

Badania wykazują, że pacjenci z Chorobą Alzheimera mają charakterystyczne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Najbardziej widoczną zmianą jest gromadzenie się blaszek amyloidowych i spleśniałych struktur neurofibrylarnych w różnych częściach mózgu.

3. Zmniejszenie objętości mózgu

Jednym z głównych objawów choroby jest zmniejszenie objętości mózgu. Badania neuroobrazowe wykazują, że pacjenci z Chorobą Alzheimera mają zmniejszoną objętość hipokampu, który pełni ważną rolę w procesach pamięciowych.

4. Zaburzenia funkcji poznawczych

Pacjenci z Chorobą Alzheimera doświadczają również znacznych zaburzeń funkcji poznawczych. Mogą mieć trudności z pamięcią, koncentracją, logicznym myśleniem i orientacją przestrzenną. Wraz z postępem choroby, te zaburzenia stają się coraz bardziej widoczne i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Wniosek

Nowe badania nad Chorobą Alzheimera dostarczają coraz większej wiedzy na temat zmian, które zachodzą w mózgu pacjentów. Wiedza ta przyczynia się do lepszego zrozumienia choroby i może pomóc w opracowaniu nowych terapii i leków mających na celu opóźnienie postępu choroby.