Autyzm – czym jest i jak go rozpoznawać?

Autyzm – czym jest i jak go rozpoznawać?

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które wpływa na rozwój umysłowy i społeczny. Osoby z autyzmem mają trudności w komunikacji, nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi i w przystosowaniu się do otoczenia. Autyzm występuje u około 1 na 59 dzieci.

Jak rozpoznawać autyzm?

Objawy autyzmu mogą być zauważalne już u małych dzieci. Najczęściej występującymi objawami są:

– brak kontaktu wzrokowego i spojrzenia w oczy,
– brak reakcji na głos lub niechęć do słuchania osób mówiących,
– trudności w komunikacji werbalnej lub niedostateczne władanie językiem,
– powtarzające się ruchy, gesty lub zachowania,
– reakcje emocjonalne bez powodu lub z wyraźnym opóźnieniem,
– trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi i zabawa samotna.

Czy autyzm jest to samo co niepełnosprawność intelektualna?

Nie. Autyzm nie jest synonimem niepełnosprawności intelektualnej. Osoby z autyzmem różnią się między sobą pod względem poziomu inteligencji i umiejętności.

Jakie formy terapii są skuteczne w leczeniu autyzmu?

Nie ma jednej uniwersalnej terapii, która byłaby skuteczna dla każdej osoby z autyzmem. W zależności od stopnia zaburzenia i indywidualnego przypadku może być stosowana terapia behawioralna, logopedyczna, psychologiczna, fizjoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem. Bardzo ważnym elementem terapii jest indywidualne podejście do każdej osoby i jej potrzeb.